Reserveren

Enquete - Data verzamelen

Stel een vraag

Verzamel e-mailadressen en andere contactgegevens met de enquete module. Nadat de foto is gemaakt wordt er op het touchscreen een vraag gesteld. Dit kunnen multiplechoice vragen zijn, of alleen de vraag naar een e-mailadres. Achteraf worden alle antwoorden en e-mailadressen in een CSV bestand aangeleverd in combinatie met de gemaakte foto's. Twee vliegen in één klap!

Prijs: €75

Beschikbaar in combinatie met:

Andere populaire opties